Komuniké představených tradičních institutů

„Hospodin má slitování se všemi tvory“ (Sir 18,13) Podepsané instituty chtějí především potvrdit svou lásku k církvi a věrnost Svatému otci. Tato synovská láska je dnes poznamenána velkým utrpením. Cítíme se být podezíráni, odsouváni na okraj, vyháněni. V popisu uvedeném v doprovodném listu k motu … Read More »

Oficiální vyjádření FSSP k Motu proprio Traditionis Custodes

Fribourg, 20. července 2021 Kněžské bratrstvo sv. Petra, jehož cílem je posvěcování kněží prostřednictvím věrného zachovávání liturgických tradic před reformou provedenou po II. vatikánském koncilu (srov. Konstituce č. 8), přijalo Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka s podivením. Kněžské bratrstvo … Read More »