Komuniké představených tradičních institutů

5 Zář

„Hospodin má slitování se všemi tvory“ (Sir 18,13) Podepsané instituty chtějí především potvrdit svou lásku k církvi a věrnost Svatému otci. Tato synovská láska je dnes poznamenána velkým utrpením. Cítíme se být podezíráni, odsouváni na okraj, vyháněni. V popisu uvedeném v doprovodném listu k motu … Read More »