Oficiální vyjádření FSSP k Motu proprio Traditionis Custodes

21 Čvc

Fribourg, 20. července 2021

Kněžské bratrstvo sv. Petra, jehož cílem je posvěcování kněží prostřednictvím věrného zachovávání liturgických tradic před reformou provedenou po II. vatikánském koncilu (srov. Konstituce č. 8), přijalo Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka s podivením.

Kněžské bratrstvo sv. Petra, založené a kanonicky schválené podle Motu proprio Ecclesia Dei Adflicta papeže sv. Jana Pavla II. z 2. července 1988, vždy vyznávalo svou oddanost celému magisteriu Církve a věrnost římskému papeži a nástupcům apoštolů, přičemž svou službu vykonávalo pod vedením diecézních biskupů. S odkazem na učení II. Vatikánského koncilu ve svých konstitucích se Bratrstvo vždy snažilo být v souladu s tím, co v roce 2005 nazval emeritní papež Benedikt XVI: „Hermeneutika reformy v kontinuitě Církve“ (srov promluvu k římské kurii, 22. prosince 2005).

Jsme proto hluboce zarmouceni důvody uvedenými pro omezení používání misálu papeže sv. Jana XXIII, který je středem našeho charismatu. Bratrstvo se ve vznesené kritice nijak nepoznává. Je podivné, že se Motu Proprio nezmiňuje o mnoha plodech patrných v apoštolátech spjatých s misálem sv. Jana XXIII. a o radosti věřících z toho, že mohou z této liturgické formy čerpat. Mnoho lidí díky této liturgii objevilo víru nebo se k ní vrátilo. Jak bychom si navíc mohli nevšimnout, že společenství věřících s ní spojená jsou často mladá a vzkvétající a že z nich vzešlo mnoho křesťanských rodin, kněží či řeholních povolání?

V této souvislosti chceme znovu potvrdit jak naši neochvějnou věrnost Petrovu nástupci, tak také vyjádřit naši odhodlanost zůstat věrni našim konstitucím a charismatu a nadále sloužit věřícím tak, jak jsme to dělali od svého založení. Doufáme, že se budeme moci spolehnout na porozumění biskupů, jejichž autoritu jsme vždy respektovali a s nimiž jsme vždy loajálně spolupracovali.

S důvěrou v přímluvu Panny Marie a našeho patrona, svatého Petra, chceme tuto zkoušku přijmout s vírou a věrností.

Originální znění na fssp.org.