27. 9. mše sv. v kostele sv. Kosmy a Damiána a 28. 9. pěší pouť do Staré Boleslavi

Zveme na tradiční svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi

27. 9. svátek sv. Kosmy a Damiána

17:00 mše svatá (tradiční staroslověnsky) v řeckokatolickém kostele sv. Kosmy a Damiána

Možnost přespání v prostorách emauzského kláštera, noční modlitba a adorace, zájemci nechť dají vědět P. Jakubu Zentnerovi.

28. 9. svátek sv. Václava

5:00 začátek pěší poutě z Emauzského kláštera do Staré Boleslavi (28 km), doprovodné vozidlo pro zavazadla zajištěno, trasa zde.

okolo 8:00 možnost připojit se k pěší pouti u kostela Povýšení sv. Kříže v Praze-Vinoři

13:00 mše svatá (tradiční staroslověnsky) v kapli bl. Podivena ve Staré Boleslavi