Informace o nás

Kněžské bratrstvo sv. Petra, latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri FSSP, je společností katolických kněží a seminaristů apoštolského života papežského práva.

Společnosti apoštolského života vyplňují místo mezi světským a řeholním klérem. Stejně jako je tomu u řádů a kongregací, jedná se o komunitu lidí vzniklou na základě konkrétního účelu a následování společného ideálu. Členové společnosti apoštolského života však neskládají žádné řeholní sliby, ale žijí podle svých konstitučních pravidel.

Papežského práva znamená, že naše Bratrstvo bylo založeno papežem. Místní biskup však dohlíží na naši práci, kterou konáme v jeho diecézi.

Naše ideály, či charisma, spočívají v podstatě na třech základních bodech:

Prvním bodem našeho charismatu je důraz na pravověrnost nauky, která je chráněna zdravými filozofickými a teologickými principy. Proto vzdělání budoucích kněží v našich seminářích podle „principů a metod sv. Tomáše Akvinského“. Naším záměrem je předkládat poklady teologické tradice nejen do dnešní akademické diskuze, ale i při vedení nám svěřených věřících.

Druhým bodem – a na to poukazují v našem erbu papežské klíče – je důležitá věrnost k nástupci sv. Petra a církevní hierarchii.

Třetím základem našeho charismatu je uvedený záměr uchovat identitu tradiční římské liturgie. Naše Bratrstvo proto slouží výhradně a pouze v tradičním římském ritu podle misálu z roku 1962, což potvrdil svým dekretem z února 2022 i papež František. Se souhlasem Apoštolského Stolce a místních biskupů tak poskytujeme věřícím plnou péči svátostného života v tradičním ritu.

Hlavním úkolem Bratrstva sv. Petra (FSSP) je pak pastorační práce ve farnostech. Kněží slouží věřícím v různých apoštolátech po celém světě. Kněží Bratrstva žijí v malých komunitách a snaží se šířit Kristovo evangelium, a to – mimo poskytování svátostí – především katechezemi, vzděláváním, organizováním poutí a  dalšími aktivitami.