Konfraternita sv. Petra

Konfraternita sv. Petra sjednocuje ty, kdo se cítí duchovně spojení s apoštolátem Bratrstva a chtějí jeho charisma modlitbou a obětí podporovat. Členové konají důležitou službu celé církvi tím, že se modlí za hojnost povolání ke kněžství a za posvěcení kněží v jejich apoštolátu.

Členové Konfraternity jsou zahrnuti do modlitby kněží a seminaristů FSSP a každý měsíc za ně slouží příslušný kněz Mši svatou.

Členové Konfraternity sv. Petra se zavazují:

1) každý den se modlit jeden desátek růžence za posvěcení kněží a za nová povolání ke kněžství;
2) každý den se modlit modlitbu Konfraternity sv. Petra;
3) jednou za rok nechat sloužit Mši svatou na úmysly Konfraternity, za posvěcení kněží a za povolání ke kněžství

Duchovní užitky členství v Konfraternitě sv. Petra:

  • Možnost získat plnomocné odpustky:
    1) v den vstupu do Konfraternity
    2) každý rok 22. února na svátek Stolce sv. Petra
    3) každý rok 29. června na svátek sv. Petra a Pavla
  • Částečné odpustky je možno získat pro všechny dobré skutky vykonané v souvislosti s členstvím v Konfraternitě sv. Petra.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků je přijmout svatou zpověď (týden před nebo po), zřeknutí se všech hříchů (i lehkých), přijetí Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba na úmysly Svatého otce.

Knězem pověřeným pro členy z ČR je ustanoven P. Jakub Zentner FSSP.

logo