Konfraternita sv. Petra

Konfraternita svatého Petra je sdružení katolických laiků a kněží, kteří chtějí modlitbou a obětí podporovat Kněžské bratrstvo svatého Petra.

Myšlenka založit toto sdružení vznikla na základě četných žádostí věřících, kteří vyjádřili přání posílit a zintenzivnit svou spojitost k Bratrstvu svatého Petra a jeho apoštolátu prostřednictvím organizovaného sdružení. Petra bylo založeno 22. února 2007, na svátek stolce svatého apoštola Petra.

V současné době je na celém světě více než 7000 členů Konfraternity. Pro každou jazykovou oblast je určen kaplan Kněžského bratrstva svatého Petra, který jednak slouží za členy své jazykové oblasti každý měsíc mši svatou, jednak organizuje pro členy setkání, rekolekce a jiné akce.

Duchovní užitky členství v Konfraternitě sv. Petra

Členové Konfraternity jsou svou pravidelnou modlitbou zvláště úzce spojeni s Kněžským bratrstvem svatého Petra, a proto jsou zvláště zahrnuti do modliteb našich kněží a seminaristů.

 • Možnost získat plnomocné odpustky:
  1) v den vstupu do Konfraternity svatého Petra
  2) každý rok 22. února na svátek Stolce sv. Petra
  3) každý rok 29. června na svátek sv. Petra a Pavla
 • Částečné odpustky je možno získat pro všechny dobré skutky vykonané v souvislosti s členstvím v Konfraternitě sv. Petra.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků je přijmout svatou zpověď, zřeknutí se všech hříchů (i lehkých), přijetí Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba na úmysly Svatého otce.

Povinnosti členů Konfraternity sv. Petra a podmínky členství

1) každý den se modlit jeden desátek růžence za posvěcení kněží a za nová povolání ke kněžství;
2) každý den se modlit modlitbu Konfraternity sv. Petra;
3) jednou za rok nechat sloužit Mši svatou na úmysly Konfraternity, za posvěcení kněží a za povolání ke kněžství (u jakéhokoliv kněze FSSP)

Podmínky členství

 • Členům musí být nejméně 14 let. Členem se mohou stát nejen laici, ale i kněží, řeholnici a řeholnice, kteří se cítí duchovně spojeni se spiritualitou a apoštolátem FSSP.
 • Členství má ryze duchovní charakter a neobsahuje žádná další práva nebo povinnosti.
 • Povinnosti členství nezavazují pod hříchem.
 • Členství a s ním související práva a povinnosti budou každý rok, 22. února na svátek Stolce svatého apoštola Petra obnoveny, pokud neohlásí člen předem své vystoupení z Konfraternity.

Přihláška

Přihlásit se můžete jednoduše vyplněním elektronické přihlášky nebo si můžete stáhnout tuto papírovou přihlášku a zaslat ji na adresu Kostelní 10, 37324 Římov

 

logo

Přijetí a vstup do Konfraternity

Po zaslání přihlášky vám zašleme certifikát, ve kterém bude uvedeno datum přijetí. Obřad přijetí lze vykonat jako jednoduchou soukromou pobožnost, kdy je vhodné vzbudit úmysl členství přijmout, pomodlit se modlitbu Konfraternity a desátek růžence na úmysly Konfraternity.

V červnu 2013 byl zaveden tzv. přijímací obřad pro členy Konfraternity sv. Petra. Snahou generální kapituly Bratrstva bylo dát vstupu do bratrstva formálnější rámec. Jednou ročně, vždy v neděli po 18. říjnu (den založení FSSP), máte možnost zúčastnit se oficiální vstupu. Obřady zasvěcení se konají všude tam, kde Bratrstva svatého Petra působí. Na tento iniciační obřad jste srdečně zváni, ale účast je dobrovolná.

Co je třeba udělat?
Po odeslání přihlášky obdržíte dopis kněze, který má Konfraternitu na starosti, kterým potvrdí vaše členství do Konfraternity. V tomto dopise vám bude sdělen datum oficiální vstupu (obvykle neděle po 18. říjnu). Poté se můžete přihlásit u některého z našich kněží v kterémkoliv kostele kde působíme, a informovat ho, že se chcete zúčastnit dalšího vstupního obřadu. Informujte prosím kněze alespoň 3-4 týdny před nadcházející nedělí po 18. říjnu, aby bylo možné všechno připravit.

Postup obřadu
Po mši svaté jsou noví členové z předchozího roku pozváni k mřížce, kde se společně pomodlí modlitbu Konfraternity a obdrží kněžské požehnání. Poté je novým členům předáno oficiální osvědčení o členství.

Pokud se nemůžete nebo nechcete zúčastnit některého z obřadů, informujte prosím kaplana Konfraternity, aby vám několik dní před 18. říjnem nebo po něm mohl zaslat poštou osvědčení o vstupu do Konfraternity.