Přihláška do Konfraternity

10 Dub

  Jméno a příjmení

  Datum narození

  Bydliště

  Kontaktní email

  Následujíc Ježíšovy výzvy „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou vinici“ (Mt 9,38) přeji si, jako člen Kon­fraternity sv. Petra, modlitbou a obětí podporovat kněze a apoštolát Kněžského bratrstva sv. Petra.

  Tímto prohlašuji, že práva a povinnosti Konfraternity jsou mi známy a jsem s nimi srozuměn/a. Proto se zavazuji:
  1) každý den modlit jeden desátek růžence (tj. Otčenáš, 10x Zdrávas Maria a Sláva Otci) za posvěcení kněží
  a kněžská povolání;
  2) za stejný úmysl se každý modlit modlitbu Konfraternity;
  3) a jednou za rok dát sloužit Mši sv. na tento úmysl.

  "Odesláním přihlášky souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. Osobní údaje budou použity pouze pro přihlášení k akci či zajištění pobytu."

  captcha