3. – 7. 6. 2022: Pěší pouť z Paříže do Chartres

Někteří z Vás už možná slyšeli o pouti z Paříže do Chartres. Okolo 30 tisíc mladých katolíků z celého světa jsou za modlitby růžence, náboženských písní a duchovních přednášek přes 100 km. Pouť začíná slavnou Mší v Paříži, dříve katedrále … Read More »

29. – 30. 10. 2021: pouť do Říma

Koncem října se koná tradiční pouť Summorum pontificum. V době koronavirové je nesmírně těžké jakoukoli podobnou akci plánovat, nicméně po vydání motu proprio Traditiones custodes by bylo jistě vhodné dát hojnou účastí najevo lásku věřících k tradiční mši svaté a s tím souvisejícího … Read More »

Mše svaté s novokněžským požehnáním

S velkou vděčností a radostí v srdci si dovoluji oznámit, že jsem v sobotu 26. června 2021 v Ottobeuren, na svátek mučedníků Jana a Pavla, přijal z rukou Jeho Excelence arcibiskupa Wolfganga Haase svátost kněžského svěcení. Za tento veliký dar … Read More »

16. 5. 2021 18:00 poutní mše svatá v Nepomuku

Zveme na poutní asistovanu mši svatou, tkterá bude sloužena v neděli 16. května 2021 v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku při příležitosti 300 let od blahořečí sv. Jana Nepomuckého. Mši svatou doproví zpěvem Literátské bratrstvo z Netolic … Read More »