2. – 9. 7. 2021: Letní TradyCamp

Zveme všechny mladé muže a dívky od 16 let již na pobyt s duchovní náplní od pátku 2. července do pátku 9. července 2021. Téma letošního TradyCampu – Gregoriánský chorál Symbolický výklad i osvojení si základních dovedností liturgického zpěvu Církve. … Read More »

16. 5. 2021 18:00 poutní mše svatá v Nepomuku

Zveme na poutní asistovanu mši svatou, tkterá bude sloužena v neděli 16. května 2021 v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku při příležitosti 300 let od blahořečí sv. Jana Nepomuckého. Mši svatou doproví zpěvem Literátské bratrstvo z Netolic … Read More »

7.-9. srpna 2020: Ministrantský kurz na faře v Římově

Víkend pro ministranty všech věkových skupin, na který jsou zváni jak ministranti, tak také případně jejich tatínkové. Ubytování – ve stanech na farní zahradě nebo ve spacácích na faře v Římově. Stravování – co nabalí maminky a chlapská kuchyně. Na … Read More »

28.-30. 5. 2020 Letniční pěší pouť do Římova

Překlad dopisu prezidenta organizace Notre-Dame de Chrétienté (Naše Paní křesťanstva), která každoročně pořádá poutě do Chartres, s možní přihlásit se k duchovní účasti na pouť do Chartres. (Upraveno pro české poutníky)