13. – 17. 3. 2023 exercicie pro ženy ve Vyšším Brodě

Pro zvýšený zájem o duchovní cvičení přidáváme druhý termín ignaciánských duchovních. Tento kurz bude (na rozdíl od dubnového termínu) více zaměřen na prohloubení v praktické spirituální teologii na základě textů P. Reginalda Dacíka OP. Exercicie se uskuteční v klášteře Vyšší … Read More »

30. 12. 2023 – 2. 1. 2023: zimní TradyCamp na Vysočině

Zimní TradyCamp pro mladé muže a dívky od 15 letos uskuteční poblíž Stránecké Zhoře u Velkého Meziříčí. Možnost prožít přelom roku společně s dalšími mladými katolíky, které spojuje víra a tradice Církve. Na programu bude kromě každodenní mše svaté, modlitba, … Read More »

30. 6. – 3. 7. 2022: Římovská letní pouť

100 km putování pěšky krajinou Novohradských hor přes poutní místa dobrá voda u Nových Hradů a Svatá Trojice u Trhových Svin do Římova. Pěší pouť Čtvrtek 30. června 5:00 začátek poutě ve Vyšším Brodě. [Možnost přespání v klášteře z 29. … Read More »

1. – 11. 9. 2022: z Římova do Říma na kole

Cyklistická pouť 1. – 10. září 2022 Podmínky účasti: Chtít se účastnit křesťanské náročné pouti. Účastnit se mohou muži starší 18 let. Mladší se mohou zúčastnit s doprovodem např. otce nebo jiného plnoletého s písmeným souhlasem rodičů. Je potřeba mít … Read More »