Audience u papeže Františka a dekret potvrzující používání liturických knih 1962

21 Úno

Freiburg (CH), 21. února 2022

V pátek 4. února 2022 byli přijati k soukromé audienci u papeže Františka kněží Bratrstva svatého Petra P. Benoît Paul-Joseph, představený francouzského disktriktu a P. Vincent Ribeton, rektor kněžského semináře sv. Petra ve Wigratzbadu. Audience trvala téměř hodinu a rozhovor se probíhal v přátelské atmosféře.

Při popisu historie Bratrstva v roce 1988 papeže zaujal odvážný krok zakladatelů, jejich důvěra v Církev a věrnost římskému papeži. Zdůraznil, že tento duch musí být „zachován, chráněn a podporován“. V průběhu rozhovoru papež zdůraznil, že instituty jako je Kněžské bratrstvo svatého Petra, nejsou zahrnuty v obecných ustanoveních Motu Proprio Traditionis Custodes, protože používání starých liturgických knih stálo u jejich zrodu a je zakotveno v jejich konstitucích.

Ve dnech následujících po audienci toto Svatý otec potvrdil v dopise podepsaném vlastní rukou a datovaném 11. února, tedy v den, kdy se Bratrstvo svatého Petra slavnostně zasvětilo Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Dekret potvrzuje právo členů Bratrstva používat liturgické knihy platné v roce 1962, a to misál, rituál, pontifikál a breviář.