Dekret z 11. února 2022

21 Úno

Český překlad dekretu

Svatý otec František uděluje každému členu Společnosti apoštolského života „Bratrstva svatého Petra“, založené 18. července 1988 a prohlášené Svatým stolcem za „papežské právo“ právo slavit oběť Mše svaté a vykonávat svátosti a jiné posvátné obřady, jakož i plnit bohoslužbu podle liturgických knih, tedy Misálu, Rituálu, Pontifikálu a Římského breviáře, platných v roce 1962.

Tuto fakultu mohou používat ve vlastních kostelích nebo oratořích; jinak ji mohou používat pouze se souhlasem ordináře daného místa, s výjimkou slavení soukromých mší.

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, Svatý otec doporučuje aby se pokud možno přihlíželo také k ustanovením motu proprio Traditionis Custodes.

Dáno v Římě u svatého Petra 11. února, na svátek Panny Marie Lurdské, v roce 2022, devátém roce mého pontifikátu.

František