Lužice / Lausitz

Chtěl bych být pravidelně informován o apoštolátu FSSP v Lužici.  Ich möchte über das Apostolat der FSSP in Lausitz regelmäßig informiert werden. Franziskanerkirche St. Johannes und Franziskus CC Pfargemeide St. Wencelsaus Görlitz Es wird die heilige Messe jeden 1. Sonntag … Read More »

Nepomuk

  Mše svaté vždy o 2. a 4. neděli v měsíci od 16:00 v kostele sv. Jakuba v Nepomuku podle ohlášek. Před mší svatou možnost svaté zpovědi. Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí.

České Budějovice a Římov

Přesný rozpis prosím zkontrolujte v aktuálních ohláškách. Pravidelné bohoslužby:

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích:

  • Každou neděli mše svatá s choráním zpěvem v 10:30,
  • každý čtvrtek (zpravidla) recitovaná mše svatá v 17:30,
  • Možnost svaté zpovědi půl hodiny před mší svatou.

Poutní areál v Římově:

  • Každou neděli mše svatá s lidovým zpěvem v 8:30,
  • v úterý, středu, pátek a sobotu mše svatá v 18:00,
  • sobotu mše svatá v 7:30,
  • Možnost svaté zpovědi půl hodiny před mší svatou.

Během rekonstruce poutního areálu jsou nedělní mše sv. v Muzeu poutnictví v sousedctví kostela, vchod z Kostelní ulice, ve všední dny obvykle v kapli na faře, Kostelní ul. č.p. 10

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 Každou neděli od 17:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše … Read More »

Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně)    

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci v 16:00 hod. v kostele svatého Jakuba na Dominikánském náměstí. Slouží střídavě P. Jan Franta FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech. Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi. … Read More »