Omezení bohoslužeb – aktualizace

Vzhledem k neustále měnícím se rozhodnutím vlády, ve kterých není snadné se vyznat, nelze ani nic plánovat. Zůstává možnost individuální navštěvy kostela v Římově, který se nachází uprostřed parku na římovském náměstí. Poutní areál je otevřen k “infividuální duchovní péči” … Read More »

Lužice / Lausitz

Apostolat der Priesterbruderschaft St. Petrus im Gebiete des historischen Lausitz im heutigen Deutschland und Tschechien.  Aktuality / Aktuell: Mše svatá bude sloužena 1. 11. 2020 11:00 hodin v klášterním kostele františkánů ve Zhořelci-Weinhübel, An den Neißewiesen 91, 02827 Görlitz. Půl … Read More »

Nepomuk

  Mše svaté vždy o 2. a 4. neděli v měsíci od 16:00 v kostele sv. Jakuba v Nepomuku podle ohlášek. Před mší svatou možnost svaté zpovědi. Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí.

České Budějovice a Římov

Pravidelné bohoslužby.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích:

  • Každou neděli mše svatá s choráním zpěvem v 10:30,
  • každý čtvrtek (zpravidla) recitovaná mše svatá v 17:30,
  • Možnost svaté zpovědi půl hodiny před mší svatou.

Poutní areál v Římově:

  • Každou neděli mše svatá s lidovým zpěvem v 8:30,
  • v pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu mše svatá v 18:00,
  • Možnost svaté zpovědi půl hodiny před mší svatou.

Další bohoslužby podle aktuálních ohlášek.

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 Každou neděli od 17:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše … Read More »

Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně)    

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí Pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci od 16:00.  Slouží střídavě P. Jan Franta FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech. Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi.   Pozor: V listopadu 2020 mše … Read More »

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti  pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté … Read More »