Pouť do Chartres 18. 5. – 20. 5. 2024

4 Pro

Vydejte se s námi na tradiční letniční pěší pouť z Paříže do Chartres (18. – 20. 5. 2024) a přidejte se tak k zástupu převážně mladých katolíků z celého světa putujícímu k větší cti a slávě Boží více než 100 km.

Pouť začíná slavnou mší svatou v Paříži a končí slavnostní mší svatou za účasti tamního biskupa ve věhlasné katedrále Panny Marie v Chartres. Pouť doprovází stovky duchovních z řad FSSP, Institutu Krista Krále, Institutu Dobrého Pastýře, benediktinů a jiných řeholníků a diecézních kněží či seminaristů. Věřící jdou v malých skupinách za sebou, z nichž každá má jméno podle svého patrona (česko-slovenská skupinka je pod ochranou sv. Jana Nepomuckého). Více informací najdete anglicky zde. Nebo můžete zhlédnout video.

Proč na pouť až do Francie?

Pouť do Chartres, která se v současné podobě bude konat již 42. rokem, navazuje na slavnou tradici sahající hluboko do středověku. Chartres bylo mimo jiné cílem poutí francouzských králů.

Poutníci putují do Chartres, aby se zde svěřili pod ochranu Panny Marie, jejíž závoj je zde jako drahocenná relikvie uchováván a vystaven k uctění. Kromě toho je katedrála v Chartres jedna z nejstarších a nejkrásnějších gotických katedrál světa – právě zde bylo poprvé stavěno v gotickém stylu.

V neposlední řadě je ale účast na pouti do Chartres jedinečnou příležitostí živě zažít sounáležitost s věřícími z celého světa a pocítit tak předchuť toho, čeho jednou, jak věříme a doufáme, budeme smět být účastni v nebeské slávě – společné chvály Beránka s bratry a sestrami všech národů a věků (~Zj 7,9 – 10).

Několikakilometrové procesí věřících věrných tradici a nauce církve je nejen svědectvím pro svět, ale posilou i pro každého z nás ve věrnosti ve víře, tak jak ji vždy církev vyznávala. Jako by se v nadšení poutníků do Chartres ozývalo ještě cosi z horlivosti kázání sv. Bernarda z Clairvaux a cosi z horlivosti pro Krista a čistotu jeho církve sv. Jany z Arku.

V neposlední řadě je pouť do Chartres také modlitba a pokání, kterého je nám všem tolik zapotřebí, a příležitost vyprosit sobě a bližním potřebné milosti.

 

Doprava:

V letošním roce vypravíme pro poutníky z Česka a Slovenska vlastní autobus, do kterého bude možno nastoupit přinejmenším v Olomouci, v Brně a v Praze.

 

Průběh poutě:

 • Odjezd z ČR (místo/místa upřesníme podle skladby účastníků) v pátek 17. května během dne.
 • V sobotu ráno příjezd busem do Paříže.
 • Pouť začíná 18. května ráno mší sv. v kostele St. Sulpice v Paříži.
 • Jde se v sobotu o vigilii Letnic (cca 40 km), v neděli Božího hodu Svatodušního (cca 35 km) a o letniční pondělí dopoledne (cca 25 km).
 • Během pouti se modlí růženec, zpívá se, přednášejí se katecheze a je možnost přistoupit ke sv. zpovědi.
 • V neděli Božího hodu seslání Ducha Sv. se slouží polní asistovaná Mše svatá.
 • Pouť zakončí slavnostní Mše svatá v katedrále Panny Marie v Chartres na Svatodušní pondělí 20. května odpoledne.
 • Během večera odjezd busem zpět směr ČR.
 • Příjezd do Česka v úterý 21. 5. 2024 během dne.

 

Organizační info:

 • Účastnit se může každý s kondicí přiměřenou náročnosti pouti.
 • Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Účast dětí mladších 12 let vzhledem k náročnosti nedoporučujeme.
 • Během pouti je pro účastníky od organizátorů zajištěno neomezené množství pitné vody, drobné občerstvení cestou (jablko), jednoduchá snídaně (pečivo, marmeláda) a jednoduchá večeře (pečivo, polévka). V každém případě je třeba si vzít s sebou dostatek dalších potravin pro obědy a přilepšení ráno a večer. (Dlouhá pěší pouť není vhodnou příležitostí k postu).
 • Velká zavazadla s věcmi, které poutníci během dne nepotřebují, převáží doprovodná vozidla. Jde se tedy bez zátěže.
 • Cca každých 5 km je krátká přestávka a jsou k dispozici záchytné autobusy pro ty, kteří už nemohou, případně odborná pomoc k ošetření zranění.
 • Spí se v tábořištích a to ve společných oddělených stanech (muži/ženy).
 • Cestou a v táborech jsou k dispozici mobilní záchody a jednoduchá možnost k umytí se.

 

Co s sebou:

 • Dobře prošlápnutou pevnou turistickou obuv (ale ne „pohorky“ – trasa pouti vede většinou rovinatým terénem a ze značné části po zpevněných cestách).
 • Spací pytel, karimatku, ideálně větší plachtu či igelit pod karimatku pro případ, že zem bude mokrá
 • Ochranu proti slunci (čepice, opalovací krém) a dešti (jde se za každého počasí)
 • Dostatečné zásoby potravin
 • Podle zájmu prapory/vlajky s (výlučně) národní či katolickou symbolikou

Oficiální stránky česko-slovenské skupiny poutníků

(Zde více informací a přihlášky)

Kontaktní osoby:

Václav Sovadina ()

Matyáš Razím FSSP (; +420724920979)