P. Jan Franta FSSP

5 Dub

P.Franta_mNarodil se v roce 1978. Vyrůstal v Ostrožské Nové Vsi, Olomoucká arcidiecéze. Po základní škole absolvoval Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Po maturitě nastoupil na technologickou fakultu do Zlína. Zde rozpoznal své duchovní povolání a požádal o přijetí k duchovní formaci.

Rok strávil v Teologickém konviktu v Litoměřicích. Následně studoval v Olomouci na Teologické fakultě UP, kterou z Boží prozřetelnosti přerušil a strávil několik měsíců v Rakousku a Německu, aby se přece jenom naučil cizímu jazyku. Fakultu dokončil v roce 2004.

Po jáhenském a kněžském svěcení působil 7 let v pastoraci. Po seznámení se s tradiční liturgií a naukou odchází do kláštera do Vyššího Brodu.

Jelikož jeho povolání není mnišské, přestupuje ke Kněžskému bratrstvu svatého Petra. Nyní, jako kandidát FSSP, působí v Česku.

Telefon: 910116011 nebo 0049 8245 605 4230 (německé číslo)

Kontaktní email