Nepomuk

Od začátku doby postní 2019 jsou jednou za měsíc slouženy nedělní mše svaté v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.

  • Před mší svatou možnost svaté zpovědi.
  • Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí.
8. 9. 2019 16:00 Mše svatá ze 13. neděle po Svatém Duchu
29. 9. 2019 16:00 Mše svatá ze svátku sv. Michaela Archanděla
13. 10. 2019
16:00
Mše svatá z 18. neděle po Svatém Duchu