Nepomuk

Od začátku doby postní 2019 jsou jednou za měsíc slouženy nedělní mše svaté v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.

  • Před mší svatou možnost svaté zpovědi.
  • Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí.
16. 6. 2019 16:00 Mše svatá ze svátku Nejsvětější Trojice
14. 7. 2019 16:00 Mše svatá 5. neděle po Svatém Duchu
11. 8. 2019
16:00
Mše svatá 9. neděle po Svatém Duchu