Nepomuk

Od začátku doby postní 2019 budou jednou za měsíc slouženy nedělní mše svaté v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.

  • Před mší svatou možnost svaté zpovědi.
  • Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí.

10. 3. 2019
16:00Mše svatá z první neděle postní (Invocabit)
21. 4. 201916:00Mše svatá ze slavnosti Vzkříšení Páně (Boží hod velikonoční)
12. 5. 2019
16:00 Mše svatá ze třetí neděle po Velikonocích