Klíč č.5

24 Led

Po delší době se k vám dostává další číslo Klíče. Mírná odmlka je způsobena celkovou vytížeností, protože od listopadu se nám pomalu rozbíhá apoštolát také v České republice.

Nově bude v každém čísle na konci k dispozici krátký seznam míst, kde se slouží tradiční Mše svatá, či případně jakékoliv další akce a Klíč bude od tohoto čísla vycházet pravidelně každé 2-3 měsíce.

Na podzim navštívily Českou republiku dva vzácní hosté – biskup Athanasius Schneider a J.Em. kardinál Burke. Z obou návštěv přinášíme krátké resumé.

A není to jen Česká republika, kde se lze potkat s tradiční Mši svatou. O tom, jak to funguje v daleké Asii, konkrétně v Honkongu, píše z vlastní zkušenosti jáhen Štěpán Šrubař.

O tom a ještě více si můžete přečíst v aktuálním čísle, které se vám dostává do rukou.