Přihláška na rekolekce pro biřmovance, jejich rodiče, sourozence a kmotry

8 Bře

Program duchovní obnovy:

Pátek 8. června 2018

 • 16:45 Mše sv.
 • 18:00 večeře
 • 19:00 katecheze s přípravou na sv. zpověď (P. Jakub Zentner FSSP)

Sobota 9. června 2018

 • 7:00 Mše sv. v klášterním kostele
 • 8:30 snídaně
 • 9:30 katecheze s vysvětlením obřadů svátosti biřmování (P. Jakub Zentner FSSP)
 • 10:30 -12:00 zpovídání
 • 12:00 oběd
 • 13:30-17:00 pouť na ke kapli Spočinutí Panny Marie u Vyššího Brodu s modlitbou křížové cesty (cesta tam i zpět 6 km)
 • 18:00 večeře
 • 19:00 katecheze J. E. pana biskupa Athanasia Schneidera (s překladem do češtiny)

Neděle 9. června 2018

 • 7:00 snídaně
 • 10:00 pontifikální Mše sv. s udílením svátosti biřmování
 • 13:30 oběd

Na ubytování a stravování doporučeme klášteru na místě přispět podle možností. Ceny stravování jsou: Oběd 80 Kč, snídaně 25 Kč, večeře 65 Kč. Obojí se platí na místě. V případě finančních těžkostí možno domluvit slevu.

Příhláška na duchovní obnovu:

  Jméno a příjmení biřmovance nebo biřmovanců* (jedná-li se více osob z jedné rodiny)

  Jméno otce, pokud se rekolekce zúčastní

  Telefon otce

  Jméno matky, pokud se rekolekce zúčastní

  Telefon matky

  Jména sourozenců s uvedením věku, kteří se též rekolekce zúčastní. (V případě účasti malých dětí je třeba, aby jeden z rodičů nebo jiná osoba v jejich pověření se o ně starala, pokud by se nemohly účastnit společného programu.)

  Bydliště rodiny*

  ____________________________________________________________________________________

  Jméno kmotra A, pokud se též rekolekce zúčastní

  Datum narození kmotra A

  Bydliště kmotra A

  Telefon kmotra A

  ____________________________________________________________________________________

  Jméno kmotra B, pokud se též rekolekce zúčastní

  Datum narození kmotra B

  Bydliště kmotra B

  Telefon kmotra B

  _____________________________________________________________

  Příjezd*

  Celkový počet přihlášených osob včetně dětí*

  Další poznámky či sdělení:

  Kontaktní email*

  "Odesláním přihlášky souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. Osobní údaje budou použity pouze pro přihlášení k akci či zajištění pobytu."

  [recaptcha]