Mešní řád

Mešní řád latinsky-česky – mŒešní řád s překladem do češtiny a vybraná mešní ordinaria a další chorální nápěvy Mešní řád staroslověnsky-česky – mešní řád tradičního římského ritu ve staroslověnštině s texty pro svátky Panny Marie a českých světců s překladem do … Read More »

Mešní a jiné liturgické texty

Uvedené mešní texty jsou částí připravovaného latinsko-českého misálku. Jedná se o pracovní texty. Za všechny věcné připomínky k překladům a provední budeme vděčni.  Sobotní Mše ke cti P. Marie v době adventní, tzv. roráty. V adventu se u nás smí … Read More »