Litoměřice

Kostel sv. Jakuba

Dominikánské náměstí
litomerice

Pravidelné Mše svaté:

  • zpravidla první neděli v měsíci v 11:00
    • před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP
  • zpravidla třetí neděli v měsíci v 15:00
    • před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech

Pořad nepravidelných Mší svatých:

pá 15. 12. 6:30 Roráty – Mše sv. ke cti Panny Marie v době adventní se staročeskými zpěvy.
ne 17. 12. 15:00 Zpívaná Mše svatá ze 3. neděle adventní
pá 22. 12. 6:30 Roráty – Mše sv. ke cti Panny Marie v době adventní se staročeskými zpěvy.
ne 24. 12. 16:00 Mše sv. ze slavnosti Narození Páně s lidovými vánočními zpěvy – Tato Mše sv. je výjimečně sloužena ve farním kostele v Liběšicích u Litoměřic a nikoliv v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích.
po 25. 12.  18:00 Zpívaná Mše sv. ze slavnosti Narození Páně
čt 28. 12 16:30 Zpívaná Mše sv. ze slavnosti sv. Mláďátek
po 1.1. 15:00 Zpívaná Mše svatá ze slavnosti oktávu Narození PáněObřezání Páně a Matky Boží P. Marie. Zpěvem doprovodí litoměřický chrámový sbor – české a latinské vánoční zpěvy.
čt 4. 1. 12:00 Recitovaná Mše sv.
pá 5.1. 11:30 Svěcení „tříkrálové“ vody
12:00 Recitovaná Mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně (sv. Tří králů) s lidovým zpěvem. Po Mši sv. sv. svěcení křídy, zlata a kadidla.
ne 7. 1. 11:00 Zpívaná Mše sv. ze svátku Boží rodiny Ježíše, Marie a Josefa