Litoměřice

Kostel sv. Jakuba

Dominikánské náměstí
litomerice

Pravidelné Mše svaté:

  • zpravidla první neděli v měsíci v 11:00
    • před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP
  • zpravidla třetí neděli v měsíci v 15:00
    • před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech

Pořad nepravidelných Mší svatých:

neděle 1. 7.
11:00 Zpívaná Mše sv. ze svátku Nejdrahocennější Krve našeho Pána Ježíše Krista
čtvrtek 5. 7.
9:00
Mše sv. s lidovým zpěvem ze svátku sv. Cyrila a Metoděje
neděle 15. 7.
15:00 Zpívaná Mše sv. z posvěcení chrámu sv. Jakuba