Pouť do Staré Boleslavi

30 Srp

Srdečně zveme na pouť do Staré Boleslavi ve středu 28. září 2016. Zde na svátek sv. Václava bude v bazilice u oltáře v severní lodi od 12:00 sloužena tradiční Mše svatá v staroslověnském jazyce.
Pouť Stara Boleslav