10. června 2018: Pontifikální Mše svatá a biřmování ve Vyšším Brodě

8 Bře

V neděli 10. června 2018 od 10:00 bude J. E. biskup Athanasius Schneider, světící biskup z Astany (Kazachstán), sloužit v klášterním kostele ve Vyšším Brodě pontifikální Mši svatou a udílet svátost biřmování.

    

Zájemci o biřmování nebo jejich rodiče vyplní přihlášku zde.

Pro biřmovance, jejich rodiče, sourozence a kmotry bude uspořádána duchovní obnova od pátku 8. června. Program a přihláška.

Věřící, kteří se chtějí zúčastnit Mše sv. a biřmování, mohou využít v rámci kapacit pohostinství kláštera a přijet již v sobotu 9. června. Přihláška k ubytování zde. Na ubytování doporučujeme klášteru na místě přispět podle možností. Ceny stravování jsou: Oběd 80 Kč, snídaně 25 Kč, večeře 65 Kč. Obojí se platí na místě.