12. května 2019: Mše svatá, svatojánská pobožnost a přednáška v Nepomuku

6 Kvě