13. 3. 2020 Dopis věřícím ke stavu nouze

13 Bře

Dopis věřícím ke stavu nouze ke stažení

Drazí v Kristu,

vzhledem k vládnímu opatření z 12. března platí na území České republiky stav nouze.

Čeští a moravští biskupové udělili na celém území dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. To znamená, že až do odvolání neplatí první část církevního nařízení: „O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností účastnit se mše; kromě toho se zdrží práce a činností, které jsou na překážku bohoslužbě a radosti, vlastní dnu Páně, nebo náležitému duševnímu i tělesnému zotavení“ (kán. 1247 CIC). Účast na nedělní mši je přikázání církevní, a nikoliv Boží. Církev, která jinak účast na nedělní mši nařizuje, má právo toto nařízení pozastavit. Nikdo tedy není až do odvolání vázán ve svědomí a není ani povinen se účastnit mše svaté, a to ani tehdy, když se cítí zdráv. Současně ale zůstává v platnosti 3. Boží přikázání světit den Páně. Věřící se tedy mají zdržet práce a činnosti, které by posvěcování dne Páně mohly bránit.

Věřící se mají modlit doma. Za tímto účelem doporučuji modlitbu růžence a křížové cesty, četbu Písma svatého, katechismu a duchovní literatury. Vzhledem k postní době připomínám starší církevní postní disciplínu pouze jednoho plného nasycení přes den, kterou je možno podle individuálních dispozic zachovávat i nyní, o všedních dnech doby postní.

Je možno se také účastnit mše svaté vysílané přes internet. Za tímto účelem plánujeme také možnost sledovat přenosy mše svaté z Římova. Na technickém vybavení se pracuje, a dá-li Pán, bude zprovozněn od neděle 22. března. Do této doby je možno sledovat tradiční mši svatou v různých časech např. z kostelů Kněžského bratrstva sv. Petra na stránkách www.livemass.net nebo také např. tradiční mše svatá sloužená v kapli biskupské rezidence v Trnavě: https://www.facebook.com/IdemSemperTyrnavia/. Samozřejmě je možno sledovat mši svatou i při různých rozhlasových a televizních přenosech.

Všechny veřejné bohoslužby jsou až do odvolání zrušeny. Římovský poutní areál bude otevřen pravidelně k modlitbě a individuální možnosti svaté zpovědi a svatému přijímání:

v neděli od 8:00 do 12:00,

od pondělí do pátku od 17:00 do 19:00

v sobotu od 15:00 do 19:00

Mše svaté budou slouženy soukromé.

Lavice, židle a kliky na poutním budou průběžně dezinfikovány. Svěcená voda bude z kropenek odstraněna s tím, že věřící si ji mohou z připravené nádoby natočit a odnést domů.

Důrazně vyzýváme lidi starší, s oslabenou imunitou, těhotné, aby zůstávali doma. Nabízíme individuální donesení svatého přijímání domů. Návštěvu kněze je možno si domluvit na faře v Římově, nebo na tel. 603201149 nebo emailu:

Na závěr připojuji slova J. E. českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila:

„Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

Na všechny bratry a sestry se obracím, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.“

S kněžským požehnáním

V Římově 13. 3. 2020

P. Jakub Václav Zentner FSSP

farář a superior domu sv. Jana Nep. v Římově