4. – 11. 7. 2023: Tradycamp

5 Kvě

I v letošním roce srdečně zveme mladé muže a dívky od 15 do 35 let na prázdninový Tradycamp.
Ten se i letos uskuteční v Římově, budeme ale podnikat četné výlety s jedním přespáním mimo Římov.

Na programu bude každodenní mše svatá, společná modlitba, katecheze (témata mimojiné: úloha Panny Marie v dějinách spásy, Starozákonní předobrazy Panny Marie, Co je to liturgie, Posvátné officium – aneb proč se církev modlí breviář, církev jako mystické tělo Kristovo), různé výlety do bližšího i širšího okolí a možnost strávit společně volný čas.

Akce začne večer v úterý 4. července 2023 Mší svatou.

Program na jednotlivé dny (změna možná s ohledem na počasí):

5.7. Římov, odpoledne výlet do Borovan a do Trocnova

6.7. Mše svatá v Loučovicích, následně výlet na Šumavě

7.7. – 8. 7. pěší pouť do Kájova (krásný gotický kostel), zde přespání, další den nazpět do Římova (pro ty, kteří tolik neujdou, bude doprovodné vozidlo)

9. 7. Římov, neděle, mše sv. mariánská pobožnost, odpoledne nešpory a svátostné požehnání

10. 7. Římov – práce na faře, event. odpoledne pašijová cesta

Ubytování: ve vlastním spacáku na karimatce přímo v budově fary
Stravování: společné, vaření společně svépomocí. Případná iniciativa jakéhokoliv druhu vítána.

Cena: odhadem 1500 až 2000 Kč, placení na konci pobytu podle reálných nákladů.
Zahrnuje ubytování a stravu.
V případě finančních problémů po domluvě možná sleva.

Lze se zúčastnit i jen části pobytu.

Přihlašování do 30. 6. 2023

Přihláška