27. – 29. 5. 2023: Pěší pouť z Paříže do Chartres

25 Úno

Vydejte se s námi na tradiční letniční pěší pouť z Paříže do Chartes (27. – 29. 5. 2023) a přidejte se tak k zástupu převážně mladých katolíků z celého světa putujícímu z větší cti a slávě Boží více než 100 km.


Pouť začíná slavnou Mší v Paříži a končí slavnostní Mší za účasti tamního biskupa v
e slavné katedrále Panny Marie v Chartres. Pouť doprovází stovky duchovních z řad FSSP, Institutu Krista Krále, Institutu Dobrého Pastýře, benediktinů a jiných řeholníků a diecézních kněží či seminaristů. Věřící jdou v malých skupinách za sebou, z nichž každá má jméno podle svého patrona (česká skupinka je pod ochranou sv. Jana Nepomuckého). Více informací najdete francouzsky zde, a anglicky zde. Nebo můžete shlédnout video.

 

Proč na pouť až do Francie?

Pouť do Chartres, která se v současné podobě bude konat již 41. rokem, navazuje na slavnou tradici sahající hluboko do středověku. Chartres bylo mimo jiné cílem poutí francouzských králů.
Poutníci putují do Chartres, aby se zde
poručili pod ochranu Panny Marie, jejíž závoj je zde jako drahocenná relikvie uchováván a vystaven k uctění. Kromě toho je katedrála v Chartres jedna z nejstarších a nejkrásnějších gotických katedrál světa – právě zde bylo poprvé stavěno v gotickém stylu.

V neposlední řadě je ale účast na pouti do Chartres jedinečnou příležitostí živě zažít sounáležitost s věřícími z celého světa a pocítit tak předchuť toho, čeho jednou, jak věříme a doufáme, budeme smět být účastni v nebeské slávě – společné chvály Beránka s bratry a sestrami všech národů a věků (~Zj 7,9 – 10).
Několikakilometrové procesí věřících věrných tradici a nauce církve je nejen svědectvím pro svět, ale posilou i pro každého z nás ve věrnosti ve víře, tak jak ji vždy církev vyznávala. Jako by se v nadšení poutníků do Chartres ozývalo ještě cosi z duchu nadšených účastníků první křížové výpravy, cosi z horlivosti kázání sv. Bernarda z Clairvaux a cosi z horlivosti pro Krista a čistotu jeho církve sv. Jany z Arku.
V neposlední řadě je pouť do Chartres také modlitba a pokání, kterého je nám všem tolik zapotřebí
, a příležitost vyprosit sobě a bližním potřebné milosti.

Doprava:

Společná cesta autem. Zajištěna jsou dvě auta (max. 11 míst).
Pokud by někdo z přihlášených účastníků byl ochoten jet vlastním vozem a poskytl by volná místa dalším účastníkům, budeme jedině rádi.
Veškeré náklady na palivo
, dálniční poplatky a amortizaci se samozřejmě spravedlivě rozpočítají podle počtu účastníků.

Průběh poutě:

 • Odjezd z ČR (místo/místa upřesníme podle skladby účastníků) ve čtvrtek 25. května dopoledne.
 • Nocleh ze čtvrtka na pátek u města Saarlouis na západě Německa.
 • V pátek ráno mše svatá a snídaně v apoštolátu FSSP v Saarlouis.
  Cestou podle časových možností návštěva některých pamětihodností (Lucemburk/Méty).

 • Nocleh z pátku na sobotu poblíž Paříže (bližší info později)

 • Pouť začíná 27. května ráno Mší sv. v kostele St. Sulpice v Paříži.
 • Jde se v sobotu o vigilii Letnic (cca 40 km), v neděli Božího hodu Svatodušního (cca 35 km) a o letniční pondělí dopoledne (cca 25 km).

 • Během pouti se modlí růženec, zpívá se, přednášejí se katecheze a je možnost přistoupit ke sv. zpovědi.

 • V neděli Božího hodu seslání Ducha Sv. se slouží polní asistovaná Mše svatá.

 • Pouť zakončí slavnostní Mše svatá v katedrále Panny Marie v Chartres na Svatodušní pondělí 29. května po poledni.
 • Nocleh z pondělí na úterý v lotrinském měste Épinal ve farnosti FSSP, ráno mše svatá

 • Příjezd do Česka v úterý 30. 5. 2023 odpoledne.
 • Ke skupině je také možné se připojit až v sobotu ráno v Paříži a nebo se od ní odpojit již po ukončení poutě v pondělí odpoledne. V takovém případě není samozřejmě třeba platit společnou dopravu a ubytování před/po pouti.

Organizační info:

 • Účastnit se může každý s kondicí přiměřenou náročnosti pouti.
  Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
  Účast dětí mladších 12 let
  vzhledem k náročnosti nedoporučujeme.
 • Během pouti je pro účastníky od organizátorů zajištěno neomezené množství pitné vody, drobné občerstvení cestou (jablko) jednoduchá snídaně (pečivo, marmeláda) a jednoduchá večeře (pečivo, polévka). V každém případě je třeba si vzít s sebou dostatek dalších potravin pro obědy a přilepšení ráno a večer. (Dlouhá pěší pouť není vhodnou příležitostí k postu).
 • Velká zavazadla s věcmi, které poutníci během dne nepotřebují, převáží doprovodná vozidla. Jde se tedy bez zátěže.
 • Cca každých 5 km je krátká přestávka a jsou k dispozici záchytné autobusy pro ty, kteří už nemohou, případně odborná pomoc k ošetření zranění.
 • Spí se v tábořištích a to buď ve společných oddělených stanech (muži/ženy).

 • Cestou a v táborech jsou k dispozici mobilní záchody a jednoduchá možnost k umytí se.

Co s sebou:

 • Dobře prošlápnutou pevnou turistickou obuv (ne ale „pohorky“ – trasa pouti vede většinou rovinatým terénem a ze značné části po zpevněných cestách).

 • Spací pytel, karimatku, ideálně větší plachtu či igelit pod karimatku pro případ, že zem bude mokrá

 • Ochranu proti slunci a dešti (jde se za každého počasí)

 • Dostatečné zásoby potravin

 • Podle zájmu prapory/vlajky s (výlučně) národní či katolickou symbolikou

Náklady:

 • Cena bude podle počtu přihlášených a ceny dopravních nákladů, odhadem 4500 až 6000,- Kč. Pro studenty a mládež do 25 let (vč.) asi o 750 Kč méně (účatnický poplatek pro francouzské organizátory  je výrazně nižší). (Další sleva po domluvě možná.)
 • Cena zahrnuje dopravu (podle zaplněnosti vozidel 2000 – 3000 Kč), ubytování a poplatek za účast na pouti (cca 40 – 50 €).

 • Přihláška bude platná po uhrazení zálohy ve výši alespoň 1000,- Kč na účet č. 2901456442 / 2010. Nebo 40 €  (osoby do 25 let (vč.) 10 , děti do 18 let 5 ) na účet č. 2901456450 / 2010 (IBAN:CZ3120100000002901456450, BIC:FIOBCZPPXXX). Variablní symbol 8080.
  V případě nekonání poutě
  nebo odhlášení kvůli nemoci nebo z jiných závažných důvodů zálohu samozřejmě vracíme.
  Doplacení zbytku nákladů proběhne na místě.

Prosíme, abyste přihlašování zbytečně neodkládali. Komplikovalo by to organizaci.

Přihlášování do 6. 5. 2023 – 17:30

Přihláška na pouť  do Chartres