Doporučujeme: 5. 9. Smírná pouť ke svátku Narození Panny Marie za oběti potratů v Brně

27 Srp

Program pouti

9:30 modlitba posvátného růžence v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
10:00 mše svatá (tradiční římský ritus) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně u Panny Marie Svatotomské – palladia města Brna, poté krátká pobožnost ke sv. Ritě
11:30 procesí od baziliky do Loretánské kaple na Minoritské ulici
12:15 pobožnost v Loretánské kapli zakončená požehnáním

Již tradičně jsou veřejná vystoupení proti zlu potratů a vzpomínky na jejich oběti organizovány ve spojitosti se svátkem Zvěstování Panny Marie. Slavnost Zvěstování, slavená 25. března, je dnem, kdy se Panna Maria stává Matkou, protože dostává Syna. Zvěstování Panny Marie lze považovat za oslavu vznešenosti mateřství. V moderní době je však mateřství pošlapáváno masově rozšířeným, do nebe volajícím zločinem: vraždami nenarozených dětí v mateřském lůně. Tento zločin je dennodenně páchán před zraky netečné společnosti a za podpory státu, v rozsahu, který nemá v historii obdoby.

Letos, z důvodu epidemiologických opatření vlády, bohužel nebylo možné procesí uskutečnit v obvyklém termínu, proto jako náhradu plánujeme vykonat pouť se stejným smírným úmyslem při příležitosti svátku Narození Panny Marie.

Smírná pouť bude obětována

  • za zastavení potratů,
  • za obrácení všech, kteří se na potratech podílejí,
  • za oběti potratů a za matky v požehnaném stavu.

K pouti se může připojit každý katolický křesťan. Nenoste s sebou žádné transparenty — nejedná se o demonstraci, ale o pouť a procesí. Boj proti zlu potratů v našich podmínkách není jen bojem politickým, ale v první řadě bojem duchovním, je to boj o srdce a duši člověka. Vezměme si příklad z našich předků, jakým způsobem konali prosebná procesí v případech ohrožení, kdy se situace z lidského pohledu zdála již zcela beznadějná. Vykonejme tuto pobožnost důstojně, tak, aby se stala Bohu milou formou prosby o ukončení vraždění nenarozených dětí.

 

Bližší informace na stránkách: https://zvestovani.neposkvrnene.cz/