OPĚT AKTUALIZOVÁNO – Mše svaté při postupném uvolňování vládních opatření

30 Dub

Mše svaté a individuální duchovní péče

Zásluhou J. Em. Dominika kardinála Duky se podařilo s vládou České republiky vyjednat od 11. května omezení počtu účastníků bohoslužeb na 100 osob.

Rovněž bylo stanoveno, že do počtu dovolených osob při stávajících omezení (ať už 15 nebo 100 osob) se nezapočítávají celebrant, asistence, kostelník, zvoník apod.

Z tohoto důvodu se od 11. května vrací všechny mše svaté ve farnosti Římov i v apoštolátu FSSP k běžnému pořádku, který bude podrobně rozepsán v následujících ohláškách.

Mše svaté v Římově budou prozatím nadále vysílány přes internet, podle eventuálního zájmu, resp. ohlasu věřících, i po skončení koronalvirové krize.

Do 11. května platí následující:

Každou neděli

8:30 mše svatá s českým lidovým zpěvem v kostele Svatého Ducha vysílaná přes internet

10:30 mše svatá s gregoriánským chorálem v kostele Svatého Ducha vysílaná přes internet

 Od pondělí do soboty v mše svatá v 18:00 vysílaná přes internet

Dokud nebude oznámeno nic nového, pravděpodobně platí následující  sanitární předpisy:

  • Věřící musí mezi sebou dodržovat rozestupy 2 metry (s výjimkou členů téže domácnosti).
  • Věřící si přede mší dezinfikují ruce a během bohoslužby mají roušku.
  • Svěcenou vodu je možno si načerpat z dezinfikované nádoby u vstupu do ambitů do připravených skleniček a odnést domů.

 

Mimořádné termíny:

Římovská jarní pouť v neděli 3. května

(Mše svaté po 15 osobách)

7:30 tichá  mše svatá v Loretě

8:30 mše svatá s českým lidovým zpěvem v kostele Ducha Svatého

9:30 mše svatá s gregoriánským chorálem u oltáře Panny Marie Bolestné

10:30 mše svatá s gregoriánským chorálem v kostele Ducha Svatého

Na mši svatou je možno si rezervovat místo zapsáním se na list v kostele nebo v následujícím formuláři:

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

  

Rudoltice – pátek 1. května a sobota 2. května

(Mše svaté po 15 osobách)

Možnost svaté zpovědi v pátek od 16:30-17:25

Mše svatá v 17:30, v případě zájmu druhá mše následuje v 18:30

Možnost svaté zpovědi v sobotu od 6:45-7:25

Mše svatá v sobou v 7:30, v případě zájmu druhá mše následuje v 8:30

Možnot rezervovat si místo na mši svaté na stránkách farnosti Rudoltice.

Katecheze na faře odpadá

 

Římov – svátek Seslání Ducha Svatého 31. května, patrocinium farního kostela

Sobota 30. května od 18:00 svatodušní vigilie

Neděle 31. května mše svaté v 8:30 a v 10:30

 

Nepomuk

Mše svatá v neděli 10. a 24. května v kostele sv. Jakuba od 16:00

Poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jana Nep. v neděli 17. května od 16:00

 

Litoměřice

Mše svatá v neděli 3. a 17. května od 16:00

 

Praha

Mše svaté uvedeny na stránkách https://cs-cz.facebook.com/tridentpraha/