3. – 7. 6. 2022: Pěší pouť z Paříže do Chartres

29 Dub

Někteří z Vás už možná slyšeli o pouti z Paříže do Chartres. Okolo 30 tisíc mladých katolíků z celého světa jsou za modlitby růžence, náboženských písní a duchovních přednášek přes 100 km. Pouť začíná slavnou Mší v Paříži, dříve katedrále Notre Dame, a končí pontifikální Mší v další slavné katedrále Panny Marie v Chartres. Pouť doprovází stovky, kněží a seminaristů z řad FSSP, Institutu Krista Krále, tradičních benediktinů a diecézních kněží. Věřící jdou v malých skupinách za sebou. Více informací najdete francouzsky zde, a anglicky zde, německy zde, nebo můžete shlédnout video.

Od roku 2018  se pouti účastnila česko – slovenská skupinka pod názvem Chapiter sv. Jana Nepomuckého. Zde je k shlédnutí krátké video.

Po dvouleté přestávce kvůli covidovým omezením se  letos pouť  koná jako obvykle.

Proč na pouť až do Francie?

Mnozí se možná ptají, proč jet na pouť tak daleko. Menší pouť bychom sice mohli uspořádat i u nás, ale účastnit se pouti do Chartres je spojeno nejen s návštěvou místa, kde se uchovává závoj Panny Marie, kde je jedna z nejstarší a nejkrásnějších gotických katedrál světa, kde bylo poprvé stavěno v gotickém stylu, ale také proto, že je zde na vlastí oči vidět, že tradice je věcí Církve celého světa.

Pětikilometrové procesí tradičních věřící je nejen svědectvím pro svět, ale posilou i pro každého z nás ve věrnosti ve víře, tak jak ji vždy Církve vyznávala. V neposlední řadě je pouť do Chartres také modlitba a pokání, kterého je nám všem tolik zapotřebí. Jako by se v nadšení poutníků do Chartres ozývalo ještě cosi z duchu nadšených účastníků první křížové výpravy, cosi z horlivosti kázání sv. Bernarda z Clairvaux a zapálením pro Krista sv. Jany z Arku.

Doprava:

Společná cesta autem, autobus při větším počtu přihlášených. Možné je  také kombinovat obě varianty s tím, že čeští poutníci by se připojili do německých nebo rakouských autobusů z Lince, Mnichova nebo Stuttgartu.

Průběh poutě:

 • Odjezd z Prahy by byl v pátek 3. června v ranních či dopoledních hodinách.
 • Pouť začíná 4. června v 7:00 Mší sv. v kostele St. Sulpice v Paříži.
 • Jde se v sobotu o vigilii Letnic (cca 40 km), v neděli Božího hodu Svatodušního (35 km) a o letniční pondělí dopoledne (25 km).
 • Během pouti se modlí růženec, zpívá se, kněží mají katecheze a je možnost přistoupit ke sv. zpovědi.
 • V neděli Boží hodu seslání Ducha Sv. se slouží polní asistovaná Mše svatá.
 • Pouť zakončí pontifikální Mše v katedrále Panny Marie v Chartres 10. června, která začne cca ve 14:00.
 • Cestou je připraveno dostatek, vody, mála svačina a jednoduchý oběd (polévka). K tomu je třeba si vzít nějaké jídlo sebou.
 • Zavazadla je možno naložit na doprovodná vozidla. Jde se tedy bez zátěže. A nechybí ani pravidelné přestávky.
 • Cca každých 5 km k dispozici záchytné autobusy pro ty, kteří už nemohou.
 • Spí se v tábořištích a to buď ve společných oddělených stanech nebo ve stanech, které si poutník sám přiveze.
 • Cestou a v táborech jsou k  dispozici mobilní záchody a umývárny.
 • Příjezd do Prahy v úterý 7. 6. 2022.

Náklady:

 • Cena bude podle počtu přihlášených a ceny dopravních nákladů, odhadem 6000,- Kč. (Sleva pro studenty po domluvě možná.)
 • Přihláška bude platná po uhrazení zálohy ve výši alespoň 2000,- Kč na účet č. 2901456442 / 2010. Nebo 40 €  na účet č. 2901456450 / 2010 (IBAN:CZ3120100000002901456450, BIC:FIOBCZPPXXX). Variablní symbol 8080. V případě nekonání poutě zálohu vracíme.

Přihláška na pouť  do Chartres