Staroslověnský mešní řád

Tištěnou publikaci Glagolský mešní řád podle římského misálu staroslověnsky nabízíme zdarma. Budeme při tom vděční za dobrovolné dary pro podporu našeho apoštolátu.

Misálek obsahuje texty ke mši svaté (ordinarium a vybraná propria), která je slavená v západním římském ritu, ale ve staroslověnském bohoslužebném jazyce, jakož i některé mešní zpěvy a další modlitby. Tato kritická edice je doplněná o odborné pojednání o staroslověnštině v liturgii.

Objednávka

Publikace je k dispozici v Římově nebo po domluvě na jiných bohoslužbách sloužených kněžími FSSP. Případně je možné knížky poslat poštou, stačí vyplnit následující formulář: