Staroslověnský mešní řád

9 Zář

Tištěnou publikaci Glagolský mešní řád podle římského misálu staroslověnsky nabízíme zdarma. Budeme při tom vděční za dobrovolné dary pro podporu našeho apoštolátu.

Misálek obsahuje texty ke mši svaté (ordinarium a vybraná propria), která je slavená v západním římském ritu, ale ve staroslověnském bohoslužebném jazyce, jakož i některé mešní zpěvy a další modlitby. Tato kritická edice je doplněná o odborné pojednání o staroslověnštině v liturgii.

Objednávka

Publikace je k dispozici v Římově nebo po domluvě na jiných bohoslužbách sloužených kněžími FSSP. Případně je možné knížky poslat poštou, stačí vyplnit následující formulář: