Život víry, realita víry

25 Lis

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) uspořádalo na cyklus přednášek a hovorů na témata z duchovního života a základů teologie podle principů sv. Tomáše Akvinského. Přišli nejen ti, kteří se chtěli dozvědět více o víře, ale také i ti, kdo mají pochybnosti či hledají odpovědi.

brevnov_miniFotky z proběhlé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Program akce

ČTVRTEK 3. 7.

15.00 – 17.00 příjezd
17.00 Mše sv. (kapitulní sál kláštera)
18.30 večeře
19.30 promítání filmu o Kněžském bratrstvu sv. Petra „Des hommes à part“
(původní znění s českými titulky)
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní sál kláštera)

 

PÁTEK 4. 7.

7.45 modlitba primyŽivot víry, realita víry
8.00 Mše sv. (kapitulní sál kláštera)
9.00 snídaně
10.00 přednáška s diskuzí: Filozofie zdravého rozumu – předstupeň víry
11.30 přednáška s diskuzí: Víra – dar a nadpřirozená ctnost
13.00 Oběd
14.45 exkurze „Ve stopách českých světců“ – sraz před Strahovským klášterem
18.30 večeře
19.30 přednáška s diskuzí: Život v naději a v lásce
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní sál kláštera)

nonnobisSOBOTA 5.7.

7.45 modlitba primy
8.00 Mše sv. (kapitulní sál kláštera)
9.00 snídaně
10.00 přednáška s diskuzí: Co je to milost
11.30 přednáška s diskuzí: Kardinální ctnosti moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti
13.00 oběd
14.45 exkurze „Otisky přešlapů osobností českých dějin“ – sraz na Staroměstském náměstí před Husovým pomníkem.
19.30 přednáška s diskuzí: Modlitba – setkání s Bohem
21.30 eucharistická adorace (kapitulní sál kláštera)

NEDĚLE 6.7.

8.30 modlitba primy (kapitulní sál kláštera)
9.00 snídaně
10.00 přednáška s diskuzí: Církev – mystické tělo Kristovo
11.30 přednáška s diskuzí: Liturgie – veřejná Bohopocta Církve
13.00 oběd
17.00 Mše sv. (v kostele Zvěstování P. Marie – sv. Gabriela na Smíchově)
19.00 piknik na zahradě břevnovského kláštera
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní sál kláštera)

 

PONDĚLÍ 7.7.

7.45 modlitba primy (kapitulní sál kláštera)
8.00 asistovaná Mše svatá v kostele sv. Markéty
9.45 snídaně, zakončení

Přednášející:
PhDr. Jakub Zentner FSSP, P. Radim Valík OSB, PhDr. Peter Sklenár FSSP