5. – 12. srpna 2018: Hovory o víře ve Vyšším Brodě „Církevní dějiny“

Zveme všechny, kteří chtějí letní dny volna spojit se vzděláváním a posílením se v katolické víře na na 5. ročník Hovorů o víře.

Letošní Hovory o víře budou mít téma „Církevní dějiny – apologetické otázky“ a uskuteční se v klášteře Vyšší Brod v jižních Čechách.

Program začíná v neděli 5. srpna 2018 Mší svatou v 17:00 hod. a končí v sobotu 11. srpna 2018 odpoledne. Je však možnost zůstat do neděle.

Okruhy letošních témat:

 • Pronásledování křesťanů ve starověku,
 • Církev a stát od dob císaře Konstantina,
 • Středověké hereze,
 • Pronásledování katolíků v Anglii,
 • William Shakespeare – tajný katolík,
 • Církev a synagoga ve středověku,
 • Papežská inkvizice,
 • Křížové výpravy,
 • Pronásledování čarodějnic,
 • Martin Luther a tzv. reformace,
 • Jan Hus a husitská revoluce u nás,
 • První Československá republika a katolická Církev,
 • Marxismus a neomarxismus v konfrontaci s Církví,
 • Církev v nacistickém Německu,
 • Současné omyly a zmatky v teologii,
 • Moderní totality 21. stol.

Účast jako přenášející již přislíbili:

 • P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D., vyučující Filosofické fakulty Papežské university sv. Tomáše v Římě (Angelicum),
 • PhDr. Radomír Malý, emeritní vedoucí katedry církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., vedoucí semináře estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
 • R.D. Mgr. Josef Peňáz, farní vikář v Jablonci nad Nisou
 • R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., vyučující církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • P. Radim Valík OSB, spirituál kněžského semináře Sv. Petra ve Wigratzbadu,
 • P. PhDr. Jakub Václav Zentner FSSP,
 • a další přednášející

Program bude zahrnovat každodenní Mši svatou, modlitbu části posvátného oficia společně s mnichy kláštera i možnost osobní modlitby v kostele. Kromě přednášek budou na programu exkurze na zajímavá místa v okolí.

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena celého pobytu je 2000 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro zájemce s finančními těžkostmi.

Přihláška na hovory o víře