29. 7. – 4. 8. 2018: TradyCamp ve Vyšším Brodě

Zveme všechny mladé muže a dívky od 16 let již na 6. ročník tradičního prázdninového pobytí s duchovní náplní do kláštera ve Vyšším Brodě.

Program začne v neděli 29. července 2018 v 18:00 a ukončení bude sobotu 4. srpna 2018 po obědě. Je však možno zůstat do neděle.

Program bude zahrnovat každodenní Mši svatou, modlitbu části posvátného oficia i dostatek času na osobní modlitbu.

Tento rok bude cyklus katechezí zaměřen na svátost manželství, svátost kněžství a duchovní povolání. Ani letos nebudou chybět výpravy a exkurze do okolní.

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena pobytu je 1500 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro sourozence či zájemce s finančními těžkostmi. Doprovází P. PhDr. Jakub Zentner FSSP

Přihláška na TradyCamp