Úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI.

31 Pro

Freiburg, 31. prosince 2022

S velkým zármutkem se dnes, 31. prosince 2022, Kněžské bratrstvo svatého Petra dozvědělo o úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI. Zesnulý papež byl pro naše společenství oporou při mnoha příležitostech: jako kardinál prefekt Kongregace pro nauku víry sehrál rozhodující roli při založení Kněžského bratrstva sv. Petra. V roce 1990 navštívil během Svatého týdne náš seminář ve Wigratzbadu. Kontakty pokračovaly i po jeho zvolení do úřadu nástupce svatého Petra: Dne 6. července 2009 udělil soukromou audienci zakladatelům a tehdejšímu generálnímu představenému Bratrstva svatého Petra, což nám umožnilo poděkovat mu za Motu proprio Summorum Pontificum. Teprve před několika měsíci adresoval Benedikt XVI. soukromý dopis představeným Kněžského bratrstva svatého Petra, v němž nám dodal odvahu v souvislosti vydání Motu proprio Traditionis Custodes.

Kněžím našeho společenství a nám blízkým věřícím leží na srdci modlitba za spásu duše zesnulého papeže. Ve všech domech Svatopetrského bratrstva bude sloužena zádušní mše svatá, při níž budeme Boha prosit „aby přijal tuto oběť, kterou přinášíme za duši jeho služebníka, papeže Benedikta XVI., aby on, kterému Bůh udělil velekněžskou důstojnost na tomto světě, byl přijat do společenství svatých v nebeském království“ (srov. Secreta ze mše za zemřelého papeže).