1. – 9.7. 2020: Letní TradyCamp v Římově

Zveme všechny mladé muže a dívky od 16 let již na letní pobyt s duchovní náplní v Římově od pondělí středy 1. července do čtvrtka 9. července 2020.

Ubytování pro muže na karimatkách a ve spacácích bude na římovské faře nebo ve stanu na farním dvoře, dívky budou bydlet jako loni obytovacích prostorách místní TJ Sokol.

Začíná se mší svatou ve středu na svátek Krve Páně 1. 7. 2020 v 18:00 a končí po obědě ve čtvrtek 9. července. Zájemci mohou v Římově zůstat i přes víkend.  Je možno se po domluvě přihlásit i jen na část programu. Pozvat můžete i své rodiče, sourozence přátelé a kamarády.

Na programu bude již tradičně kombinace duchovního programu s katechezí a modlitbou jakož i práce a pomoc s pracemi souvisejících s opravou fary (např. rovnání knihovny, třídění starších oltářních pláten, vyklízení půdy fary), výpravy do okolí (v sobotu 4. července pouť do nově opraveného kostela v Loučovicích). Denně bude mše svatá, rozjímání před Nejsvětější svátostí oltářní a modlitba růžence a části breviáře.

  • Hřích a jeho 10 stupňů
  • Proč existuje peklo?
  • Křesťanské umrtvování
  • 10 nejcennějších minut křesťanské neděle
  • Jak studovat (a nebát se zkoušek)
  • Modlitba žalmů
  • Encyklika Humanae vitae o předávání života

Příspěvek na bydlení a stravování je přibližně 1900 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro sourozence či zájemce s finančními těžkostmi.

Doprovází P. Jakub Zentner FSSP.

Přihláška na TradyCamp