Úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI.

Freiburg, 31. prosince 2022 S velkým zármutkem se dnes, 31. prosince 2022, Kněžské bratrstvo svatého Petra dozvědělo o úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI. Zesnulý papež byl pro naše společenství oporou při mnoha příležitostech: jako kardinál prefekt Kongregace pro nauku víry … Read More »