Zasvěcení rodin Panně Marii

5 Dub

Panna Maria„Nejlepší a nejsnadnější způsob, jak se zalíbit Bohu a získat všechny Jeho milosti, je zasvětit se Panně Marii a toto zasvěcení žít!

Sv. Ludvík Maria Grignion nabádá k osobnímu zasvěcení se Panně Marii, které je platné na celý život a vztahuje se na všechno co člověk vlastní a čím je. Protože rodiny potřebují taktéž pomoc Panny Marie, inspirujme se tímto zasvěcením sv. Ludvíka a zasvěťme naše rodiny Matce Boží.

Přijměte nabídku duchovních cvičení pro rodiny spojených s tímto zasvěcením v týdnu od 10. 7. do 16. 7. 2016 v nádherném prostředí na Šumavě v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.

Těchto duchovních cvičení spojených i s rekreací a odpočinkem se může účastnit každý, kdo má opravdový zájem o duchovní program, který se bude denně skládat ze mše svaté v tradičním římském ritu, dvou duchovních přednášek, modlitby růžence nebo jiné pobožnosti.

Vítány jsou především rodiny nebo manželské páry (samozřejmostí je církevně platný sňatek). O děti bude po dobu přednášek postaráno. Ubytování a strava je zajištěna, na ostatním dění se budeme společně podílet. Na konci pobytu je možné přespat i do neděle 17. 7. a účastnit se mše svaté s bratry cisterciáky.

Cena na osobu je 1700 Kč, mladší 18 let 1200 Kč, děti do 6 let zdarma.

Přihlásit a informovat se můžete u organizátora P. Jan Franty do 20. 6.2016, a to na emailové adrese nebo na telefonu 910 11 60 11.