Okruhy témat

5 Dub

• Proč je rozumné věřit?

• Proč právě křesťanská víra?

• Jak dnes hovořit o evoluci?

• Je Katolická církev Církví Kristovou?

• Jak rozumět ekumenickému hnutí?

• Je papež překážkou jednoty rozdělených křesťanů?

• Jak dnes hovořit o Zmrtvýchvstání Kristově?

• Jaký význam mají zázraky?

• Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo?

• Jsou temné kapitoly z církevních dějin překážkou evangelizace?

• Jaký je rozdíl mezi ideologií a katolickou vírou?

• Jaký je rozdíl mezi sektou a Církví?

• Co dělat proti nebezpečí sektářské mentality uvnitř uskupení v katolické Církvi?

• Jaký je rozdíl mezi proselytismem a evangelizací?

• Jak rozumně vyznávat víru v dnešním světě?