Katecheze pro školní rok 2022/2023

Puncta k rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie – několikaminutové duchovní impulsy vícekrát v týdnu – P. Jan Franta. Možnosledovat i v záznamu: https://puncta.fssp.cz/   Vysvětlení obřadů mše svaté – pro starší mládež a dospělé – P. Jakub … Read More »

30. 6. – 3. 7. 2022: Římovská letní pouť

100 km putování pěšky krajinou Novohradských hor přes poutní místa dobrá voda u Nových Hradů a Svatá Trojice u Trhových Svin do Římova. Pěší pouť Čtvrtek 30. června 5:00 začátek poutě ve Vyšším Brodě. [Možnost přespání v klášteře z 29. … Read More »

1. – 11. 9. 2022: z Římova do Říma na kole

Cyklistická pouť 1. – 10. září 2022 Podmínky účasti: Chtít se účastnit křesťanské náročné pouti. Účastnit se mohou muži starší 18 let. Mladší se mohou zúčastnit s doprovodem např. otce nebo jiného plnoletého s písmeným souhlasem rodičů. Je potřeba mít … Read More »

3. – 7. 6. 2022: Pěší pouť z Paříže do Chartres

Někteří z Vás už možná slyšeli o pouti z Paříže do Chartres. Okolo 30 tisíc mladých katolíků z celého světa jsou za modlitby růžence, náboženských písní a duchovních přednášek přes 100 km. Pouť začíná slavnou Mší v Paříži, dříve katedrále … Read More »