Oficiální vyjádření FSSP k Motu proprio Traditionis Custodes

Fribourg, 20. července 2021 Kněžské bratrstvo sv. Petra, jehož cílem je posvěcování kněží prostřednictvím věrného zachovávání liturgických tradic před reformou provedenou po II. vatikánském koncilu (srov. Konstituce č. 8), přijalo Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka s podivením. Kněžské bratrstvo … Read More »

2. – 9. 7. 2021: Letní TradyCamp

Zveme všechny mladé muže a dívky od 16 let již na pobyt s duchovní náplní od pátku 2. července do pátku 9. července 2021. Téma letošního TradyCampu – Gregoriánský chorál Symbolický výklad i osvojení si základních dovedností liturgického zpěvu Církve. … Read More »

16. 5. 2021 18:00 poutní mše svatá v Nepomuku

Zveme na poutní asistovanu mši svatou, tkterá bude sloužena v neděli 16. května 2021 v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku při příležitosti 300 let od blahořečí sv. Jana Nepomuckého. Mši svatou doproví zpěvem Literátské bratrstvo z Netolic … Read More »

18. – 22. srpna 2021: Pěší pouť do Nepomuku

U příležitosti oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého pořádáme pěší pouť ke cti tohoto českého patrona. Zahájena bude ve středu 18. srpna v 9:00 pobožností na pražském Karlově mostě v místě, kde bylo umučené tělo sv. Jana svrženo do … Read More »

Exercicie pro muže – náhradní termín

Týdenní duchovní cvičení se uskuteční v klášteře Vyšší Brod. Vzhledem k opatřením vlády je nutné konání exercicií odložit. Pokud to bude možné exercicie se uskuteční od 12. – 17. dubna 2021. Začátek je 12. dubna 2021 v 11:00, konec je … Read More »