Klíč č.5

Po delší době se k vám dostává další číslo Klíče. Mírná odmlka je způsobena celkovou vytížeností, protože od listopadu se nám pomalu rozbíhá apoštolát také v České republice. Nově bude v každém čísle na konci k dispozici krátký seznam míst, … Read More »

Pouť do Staré Boleslavi

Srdečně zveme na pouť do Staré Boleslavi ve středu 28. září 2016. Zde na svátek sv. Václava bude v bazilice u oltáře v severní lodi od 12:00 sloužena tradiční Mše svatá v staroslověnském jazyce.

Setkání s J.E. biskupem Schneiderem

Srdečně zveme na setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem! Nabízí se možnost biřmovaní podle Pontificale Romanum z r. 1960, které bude udíleno 17. září 2016 J. E. Athanasiusem Schneiderem.  V případě vašeho zájmu vyplňte prosím tento formulář. Pro přípravu doporučujeme: … Read More »

P. Štěpán Šrubař FSSP

Narodil se v roce 1990 ve věřící rodině, jako jeden ze tří sourozenců. Pochází z Vítkova, z malého města v údolí Moravice, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium. Po maturitě začal přípravu na kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci. … Read More »

P. Jakub Václav Zentner FSSP

Narodil se v prosinci 1984 a vyrůstal v Libochovicích u Litoměřic. Během studia gymnázia poznal Ježíše Krista a katolickou víru a v roce 2003 byl pokřtěn. Během studia historie, pomocných věd historických, dějin umění a pedagogiky na filozofické a katolické … Read More »

P. Jan Franta FSSP

Narodil se v roce 1978. Vyrůstal v Ostrožské Nové Vsi, Olomoucká arcidiecéze. Po základní škole absolvoval Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Po maturitě nastoupil na technologickou fakultu do Zlína. Zde rozpoznal své duchovní povolání a požádal o přijetí k … Read More »

TradyCamp aneb Pobytí v Podyjí

Již pravidelný volnočasový týdenní program pro mládež od 17 do 30 let se bude konat od 10. do 17. července 2016 v obci Lukov u Znojma na samé hranici Národního parku Podyjí. Program zahájíme ve 20:00 nedělní mší svatou a … Read More »

Zasvěcení rodin Panně Marii

„Nejlepší a nejsnadnější způsob, jak se zalíbit Bohu a získat všechny Jeho milosti, je zasvětit se Panně Marii a toto zasvěcení žít!„ Sv. Ludvík Maria Grignion nabádá k osobnímu zasvěcení se Panně Marii, které je platné na celý život a … Read More »