Setkání s J.E. biskupem Schneiderem

Srdečně zveme na setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem! Nabízí se možnost biřmovaní podle Pontificale Romanum z r. 1960, které bude udíleno 17. září 2016 J. E. Athanasiusem Schneiderem.  V případě vašeho zájmu vyplňte prosím tento formulář. Pro přípravu doporučujeme: … Read More »

P. Štěpán Šrubař FSSP

Narodil se v roce 1990 ve věřící rodině, jako jeden ze tří sourozenců. Pochází z Vítkova, z malého města v údolí Moravice, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium. Po maturitě začal přípravu na kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci. … Read More »

P. Jakub Václav Zentner FSSP

Narodil se v prosinci 1984 a vyrůstal v Libochovicích u Litoměřic. Během studia gymnázia poznal Ježíše Krista a katolickou víru a v roce 2003 byl pokřtěn. Během studia historie, pomocných věd historických, dějin umění a pedagogiky na filozofické a katolické … Read More »

P. Jan Franta FSSP

Narodil se v roce 1978. Vyrůstal v Ostrožské Nové Vsi, Olomoucká arcidiecéze. Po základní škole absolvoval Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Po maturitě nastoupil na technologickou fakultu do Zlína. Zde rozpoznal své duchovní povolání a požádal o přijetí k … Read More »

TradyCamp aneb Pobytí v Podyjí

Již pravidelný volnočasový týdenní program pro mládež od 17 do 30 let se bude konat od 10. do 17. července 2016 v obci Lukov u Znojma na samé hranici Národního parku Podyjí. Program zahájíme ve 20:00 nedělní mší svatou a … Read More »

Zasvěcení rodin Panně Marii

“Nejlepší a nejsnadnější způsob, jak se zalíbit Bohu a získat všechny Jeho milosti, je zasvětit se Panně Marii a toto zasvěcení žít!“ Sv. Ludvík Maria Grignion nabádá k osobnímu zasvěcení se Panně Marii, které je platné na celý život a … Read More »

Okruhy témat

• Proč je rozumné věřit? • Proč právě křesťanská víra? • Jak dnes hovořit o evoluci? • Je Katolická církev Církví Kristovou? • Jak rozumět ekumenickému hnutí? • Je papež překážkou jednoty rozdělených křesťanů? • Jak dnes hovořit o Zmrtvýchvstání … Read More »

Klíč č.3

Do rukou se vám dostává třetí číslo Klíče. Velkou událostí letošního roku byl Národní eucharistický kongres, proto ani my jsme nemohli téma Nejsvětější svátosti oltářní opomenout. Na toto téma naleznete hned tři články. A protože byly letní prázdniny, proběhlo několik … Read More »