Pobytí v Drásově u Tišnova

FSSP ve spolupráci s Una Voce – ČR pořádá prázdninový týden pro mladé lidi s duchovní, kulturní i sportovní náplní. Téma letošního Pobytí: “Křesťanská mystéria – svátosti a svátostiny katolické Církve” Na programu bude Mše sv. a modlitba breviáře, také … Read More »

Česko-rakouský stanový tábor

Na programu bude budování tábořiště, učení se dovednosti práce ze dřevem, ohněm a vodou. Účastníky čeká týden v divoké přírodě bez většiny výdobytků civilizace. Cílem je poznávat uprostřed přírody samotného Stvořitele. Účast se neobejde bez nutnosti dorozumět se alespoň v … Read More »

Letní tábor pro děti

Jednou z důležitých akcí, pořádaných Kněžským bratrstvem svatého Petra (FSSP), jsou letní tábory a akce pro rodiny, děti a mládež. V ČR jsme s pořádáním letního tábora pro děti začali před 3 lety. I letos si Kněžské bratrstvo svatého Petra, … Read More »

Pobytí v Nové Říši

Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP) a Una Voce Česká Republika nabídlo o prázdninách možnost mladým i starším prohloubit svou víru v tradičním katolickém duchu. Akce probíhala v prostředí premonstrátského kláštera v Nové Říši od 26. do 31.srpna 2014. A co … Read More »

Život víry, realita víry

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) uspořádalo na cyklus přednášek a hovorů na témata z duchovního života a základů teologie podle principů sv. Tomáše Akvinského. Přišli nejen ti, kteří se chtěli dozvědět více o víře, ale také i ti, kdo mají … Read More »