Setkání s J.E. biskupem Schneiderem

Srdečně zveme na setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem! Nabízí se možnost biřmovaní podle Pontificale Romanum z r. 1960, které bude udíleno 17. září 2016 J. E. Athanasiusem Schneiderem.  V případě vašeho zájmu vyplňte prosím tento formulář. Pro přípravu doporučujeme: … Read More »

TradyCamp aneb Pobytí v Podyjí

Již pravidelný volnočasový týdenní program pro mládež od 17 do 30 let se bude konat od 10. do 17. července 2016 v obci Lukov u Znojma na samé hranici Národního parku Podyjí. Program zahájíme ve 20:00 nedělní mší svatou a … Read More »

Zasvěcení rodin Panně Marii

„Nejlepší a nejsnadnější způsob, jak se zalíbit Bohu a získat všechny Jeho milosti, je zasvětit se Panně Marii a toto zasvěcení žít!„ Sv. Ludvík Maria Grignion nabádá k osobnímu zasvěcení se Panně Marii, které je platné na celý život a … Read More »

Credimus

Letos se budeme věnovat „Krédu Božího lidu“ papeže bl. Pavla VI. PROGRAM PŘEDNÁŠEK + (ke stáhnutí v PDF) Zatímco v encyklice Humanae vitae papež ve zmatcích nastalých svévolným vykládáním závěrů II. vatikánského koncilu, podtrhl některé důležité aspekty sexuální morálky, ve … Read More »

Program přednášek

NEDĚLE 5. 7. SV. CYRILA A METODĚJE 16:30 Hlaholská Mše sv. v klášteře Emauzy (v tradičním římském ritu ve staroslověnském bohoslužebném jazyce) 18:00-19:00 příjezd a ubytování účastníků 19:00 večeře 20:00 uvítání a úvodní přednáška s diskuzí na téma: „Kréda“ Církve … Read More »

Pobytí v Drásově u Tišnova

FSSP ve spolupráci s Una Voce – ČR pořádá prázdninový týden pro mladé lidi s duchovní, kulturní i sportovní náplní. Téma letošního Pobytí: „Křesťanská mystéria – svátosti a svátostiny katolické Církve“ Na programu bude Mše sv. a modlitba breviáře, také … Read More »

Česko-rakouský stanový tábor

Na programu bude budování tábořiště, učení se dovednosti práce ze dřevem, ohněm a vodou. Účastníky čeká týden v divoké přírodě bez většiny výdobytků civilizace. Cílem je poznávat uprostřed přírody samotného Stvořitele. Účast se neobejde bez nutnosti dorozumět se alespoň v … Read More »

Letní tábor pro děti

Jednou z důležitých akcí, pořádaných Kněžským bratrstvem svatého Petra (FSSP), jsou letní tábory a akce pro rodiny, děti a mládež. V ČR jsme s pořádáním letního tábora pro děti začali před 3 lety. I letos si Kněžské bratrstvo svatého Petra, … Read More »

Pobytí v Nové Říši

Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP) a Una Voce Česká Republika nabídlo o prázdninách možnost mladým i starším prohloubit svou víru v tradičním katolickém duchu. Akce probíhala v prostředí premonstrátského kláštera v Nové Říši od 26. do 31.srpna 2014. A co … Read More »